החיים קשים לעיכול אז תאכל לאט🍟🍔🌮🌭🍕🍤🎂🍰🍦🍭🍫🍺🍗🍖🍝🍳🍚🍥🍨🍞🍯🍠🌽🌶

החיים קשים לעיכול אז תאכל לאט🍟🍔🌮🌭🍕🍤🎂🍰🍦🍭🍫🍺🍗🍖🍝🍳🍚🍥🍨🍞🍯🍠🌽🌶