מי שאוהב מה-💜, לעולם לא יגרום לך כאב!

מי שאוהב מה-💜, לעולם לא יגרום לך כאב!