סטטוס זה כמו קוף אתה רושם כולם מעתיקים

סטטוס זה כמו קוף אתה רושם כולם מעתיקים