לימודים עוד לא הרג אף אחד אז למה להסתכן

לימודים עוד לא הרג אף אחד אז למה להסתכן