לאן עפים הברווזים כשהאדם קפוא חסוי

לאן עפים הברווזים כשהאדם קפוא

חסוי