בחורף יש שעון חורף וכל היום חושבים שכשחושך יש לילה אך מגלים בשעון שרק אחד לפנות בודר

בחורף יש שעון חורף וכל היום חושבים שכשחושך יש לילה אך מגלים בשעון שרק אחד לפנות בודר