היא לא תסלח ולא תשכח… אם אמרת לה לילה טוב והיית מחובר עוד דקה בפייסבוק

היא לא תסלח ולא תשכח… אם אמרת לה לילה טוב והיית מחובר עוד דקה בפייסבוק