יש נס חנוכה ויש נס קפה אבל כשנולדת קרה הנס הכי יפה

יש נס חנוכה ויש נס קפה אבל כשנולדת קרה הנס הכי יפה