"יש אנשים מעדיפים תראש על הכתפיים אני אישית מעדיפה אותו על הכרית"😴

"יש אנשים מעדיפים תראש על הכתפיים אני אישית מעדיפה אותו על הכרית"😴