בחיים אל תיתן לסודני כיף כף🍫 למה בסוף הוא יאכל את האצבעות👐

בחיים אל תיתן לסודני כיף כף🍫 למה בסוף הוא
יאכל את האצבעות👐