אל תלך עם הראש בקיר רבקה אבונך נעים להכיר להתכתב מותר לסנן מיותר👨תסתכל 👴מכוער תוותר היופי שלי ידוע גם לי ❤

אל תלך עם הראש בקיר רבקה אבונך נעים להכיר להתכתב מותר לסנן מיותר👨תסתכל 👴מכוער תוותר היופי שלי ידוע גם לי ❤