אני בת ואני גאה בזה לא לשוביניזם ★

אני בת ואני גאה בזה לא לשוביניזם ★