נכון תמיד רבים אבל משלימים למה? כי מרכלים? חחח פחדנים✌✌

נכון
תמיד רבים
אבל
משלימים
למה?
כי מרכלים?
חחח פחדנים✌✌