זה לא שאני לא אוהב שמנות פשוט כל פעם שיש בנינו קליק היא אוכלת אותו...☝

זה לא שאני לא אוהב שמנות פשוט כל פעם שיש בנינו קליק היא אוכלת אותו…☝