שתיתי יותר מידי וודקה שכבר יש לי מבטא רוסי!

שתיתי יותר מידי וודקה שכבר יש לי מבטא רוסי!