מי שזורמת יותר מידאי בסוף תגיע לביהוב

מי שזורמת יותר מידאי בסוף תגיע לביהוב