אש בליבי בוערת... תישפחו עלי מים!😂

אש בליבי בוערת…
תישפחו עלי מים!😂