עניים זה שתיי מתנות שבכל יום אני פותח

עניים זה שתיי מתנות שבכל יום אני פותח