למה כל החיות צוחקים אל טרזן? כי יש לו זנב מקדימה המבין יבין

למה כל החיות צוחקים אל טרזן? כי יש לו זנב מקדימה

המבין יבין