בטקסים אומרים עיניים אליי מתי שלא מקשיבים אז זה אומר אם לא מקשיבים תביאו עיניים בתמורה

בטקסים אומרים עיניים אליי מתי שלא מקשיבים אז זה אומר אם לא מקשיבים תביאו עיניים בתמורה