ממ... מה אתה אומר.... לסכם את עצמי בשני מילים

ממ… מה אתה אומר…. לסכם את עצמי בשני מילים