ללא ספק גדל לנו בארץ דור של סבתות שלא יודעות לבשל אם קעקועים מעל התחת ירון האיש והאגדה פייסבוק

ללא ספק גדל לנו בארץ דור של סבתות שלא יודעות לבשל אם קעקועים מעל התחת
ירון האיש והאגדה פייסבוק