לכל מי שמחפשת את האחד... הוא בצד השמאלי של המקלדת!

לכל מי שמחפשת את האחד…
הוא בצד השמאלי של המקלדת!