חומות של הצלחה בונים מאבנים של כישלון...😇

חומות של הצלחה בונים מאבנים של כישלון…😇