אומרים אנשים טובים באמצע הדרך כניראה אני רק בהתחלה

אומרים אנשים טובים באמצע הדרך כניראה אני רק בהתחלה