סלח לעצמך על העיוורון ששם אותך בדרך של אלו שבגדו בך... לפעמים לב טוב לא רואה את הרע...

סלח לעצמך על העיוורון ששם אותך בדרך של אלו שבגדו בך… לפעמים לב טוב לא רואה את הרע…