מורה:ילדים מה הכבשה המצמירירית נותנת לנו ? ילדים :צמר!! מורה:ילדים ומה העז נותנת לנו ? ילדים: גבינה! מורה: ומה הפרה השמנה נותנת לנו? ילדים :שעורי בית! 😄😂😂😄😄

מורה:ילדים מה הכבשה המצמירירית נותנת לנו ?
ילדים :צמר!!
מורה:ילדים ומה העז נותנת לנו ?
ילדים: גבינה!
מורה: ומה הפרה השמנה נותנת לנו?
ילדים :שעורי בית!
😄😂😂😄😄