כשיש לך לך משהו בלב אל תשמור את זה בבטן# אנונימי

כשיש לך לך משהו בלב אל תשמור את זה בבטן#

אנונימי