שאהבה כובשת אתה ניכבש בדרך אין כמו אהבה

שאהבה כובשת אתה ניכבש בדרך אין כמו אהבה