מצחיק שאנשים ששוים לי לתחת חושבים שאני שמה עליהן 😓

מצחיק שאנשים ששוים לי לתחת חושבים שאני שמה עליהן 😓