את איתו אני לבד. עם לב שבור וזיכרון משפתייך

את איתו אני לבד. עם לב שבור וזיכרון משפתייך