גם היא לא אוהבת אותך תילחם בסוף הכל יצליח❤️❤️❤️

גם היא לא אוהבת אותך תילחם בסוף הכל יצליח❤️❤️❤️