לימדת אותי ש 1+1 שווה 2 אבל לא לימדת אותי ש 2-1 זה להיות לבד👎🏻❤️

לימדת אותי ש 1+1 שווה 2 אבל לא לימדת אותי ש 2-1 זה להיות לבד👎🏻❤️