אני יודעת שכל צעד שלי זה אצלך דפיקה בלב אולי אני ארקוד ותקבל התקף לב תמותו ולא תקבלו השם שלי Love that all in my life

אני יודעת שכל צעד שלי זה אצלך דפיקה בלב
אולי אני ארקוד ותקבל התקף לב
תמותו ולא תקבלו השם שלי
Love that all in my life