לאהבה יש גבולות, אבל יש כאלה שיכולים לעבור אותה💔 חסוייה החיימשלכם#

לאהבה יש גבולות,
אבל יש כאלה שיכולים לעבור אותה💔

חסוייה החיימשלכם#