״היום כבר לא מתים מאהבה היום מייצרים חיים חדשים מאכזבות ישנות״💔

״היום כבר לא מתים מאהבה היום מייצרים חיים חדשים מאכזבות ישנות״💔