סטטוס על אהבה אף בחורה שיש לך מול העיניים לא שווה לזו שיש לך בלב

סטטוס על אהבה
אף בחורה שיש לך מול העיניים לא שווה לזו שיש לך בלב