האהבה נוצצת אבל תמיד יש אחת שהורסת (לזמן קצר)

האהבה נוצצת אבל תמיד יש אחת שהורסת

(לזמן קצר)