עצוב שכמו שנמחקת לו מהטלפון נמחקת לו מהחיים💔

עצוב שכמו שנמחקת לו מהטלפון נמחקת לו מהחיים💔