הסיפור הזה התחיל לפני שנה בחדר הינו ידידים אבל רציתי קצת מעבר זו הטעות הכי גדולה בחיי....😥🎶🎵

הסיפור הזה התחיל לפני שנה בחדר הינו ידידים אבל רציתי קצת מעבר זו הטעות הכי גדולה בחיי….😥🎶🎵