אהבה היא לא משחק אהבה היא כמו דבק נגמר הדבק מביא דבק חדש

אהבה היא לא משחק אהבה היא כמו דבק נגמר הדבק מביא דבק חדש