אני אוהב אותך, אלוקים אוהב אותך, אז מה אני יריב איתו?? שיקח אותך

אני אוהב אותך, אלוקים אוהב אותך, אז מה אני יריב איתו?? שיקח אותך