כל 1000 דמעות שלך,זה דימעה אחת שלוו!!!!

כל 1000 דמעות שלך,זה דימעה אחת שלוו!!!!