אם חבר שלך אומר לך שהוא אוהב אותך בלי סוף ובסוף כשבאים החברים שלו הוא לא מתייחס זה לא חבר

אם חבר שלך אומר לך שהוא אוהב אותך בלי סוף ובסוף כשבאים החברים שלו הוא לא מתייחס זה לא חבר