גם אם אמרתי שיש קצת ספק תדע שניסיתי לדעת באמת שאתה לא יכול להמשיך בילעדי

גם אם אמרתי שיש קצת ספק תדע שניסיתי לדעת באמת שאתה לא יכול להמשיך בילעדי