אם הסוזוקי אני נוסע ואת הבנות אני מזריע חסוי

אם הסוזוקי אני נוסע ואת הבנות אני מזריע

חסוי