"אהבה היא כמו בצל שניהם גורמים לבכות" ❤😟

"אהבה היא כמו בצל שניהם גורמים לבכות" ❤😟