אהבה זה שימחת חיים עם לא בחרת אז הלכת

אהבה זה שימחת חיים עם לא בחרת אז הלכת