עדיף פגיעה קשה מוקדם מאשר פגיעה יותר קשה אחר כך.👊💔 מאת: הראל ונווה.

עדיף פגיעה קשה מוקדם מאשר פגיעה יותר קשה אחר כך.👊💔

מאת: הראל ונווה.