יש בי אהבה שתספיק אפילו גם לשנים

יש בי אהבה שתספיק אפילו גם לשנים